האנדרטה ב'כיבר אלנבי' ברוממה Monument in Allenby Square, Romema