פרק ט חתירה לנוסחה מוסכמת

עולם טוב יותר של חירות וצדק נזכור שכדי להשיג את חירותנו שלנו והצדק שלנו עלינו לשאוב אמונה והשראה של האנשים בארץ – ישראל התורמים למימוש מפעל חייהם . הערה לתעודה מיום 14 ביוני 1 תרגום וקיצור על פי פרוטוקול דברי בן – גוריון בוועידה שנערכה בימים 14 - 10 ביוני . Pioneer Women Amer . Labor Zionist Women ' s Organization נוסדה ב –1925 כחלק מ ' פועלי ציון ' באמריקה . הם חלק מתנועת העבודה הציונית באמריקה , ומסונפים כגוף ל ' איחוד העולמי ' . בין מטרותיה : תמיכה במועצת הפועלות וענייני חינוך . החלה כתנועת דוברי יידיש , ונעשתה גורם פעיל בקרב נשי ארצות הברית היהודיות . יהודית שמחוני נציגתם בארצות הברית ( ראו רישום בפנקס ( . ל ' בסיוון , 15 ביוני תשובת ד " ר וייצמן לדוד בן גוריון ניו –יורק ( אנגלית ( שליח מיוחד הביא את המכתב שלהלן ממלונו של וייצמן למלון וינטרופ , שבו התגורר בן – גוריון . מהטיוטות השמורות בגנזך וייצמן ניכר כי כשם שבן – גוריון חזר וניסח מחדש את מכתבו לוייצמן , כך גם הוא התחבט , כתב ומחק , הוסיף מילה ושינה אחרת . על אחדים מהתיקונים נעמוד בהערות . בן – גוריון היקר , בשובי אתמול מוושינגטו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב