פרק ח בילטמור

ב – 9 במאי 1942 התכנסה במלון בילטמור בניו יורק ועידה של 600 צירים ציונים בקירוב , רובם מארצות הברית , ומעטים הגיעו מחוץ ליבשת אמריקה . חיים וייצמן נאם בפתיחת הוועידה והציג את השקפתו המדינית , ובעיקר שם בדבריו דגש בעתידה של ארץ ישראל ביחסים עם בריטניה . דוד בן – גוריון נאם ביומה השני של הוועידה , ונאומו סיכם את תפיסתו שהוצגה במהלך החודשים האחרונים באין ספור פגישות וכינוסים . בוועידה גובשו עיקרי תכניתה של התנועה הציונית בשמונה סעיפים , שהתבססו בעיקר על נאומי וייצמן ובן – גוריון . את שני הסעיפים האחרונים , המעשיים , ניסח בן – גוריון . הם עסקו בזכות היישוב העברי בארץ ישראל להשתתף במאמץ המלחמתי בפיקוד של מדינות העולם החופשי ובחובה למצוא בתום המלחמה פתרון הולם לשאלת העם היהודי החסר מולדת – ארץ ישראל תכונן כקהילייה ' קומונולת יהודי ' כחלק ממבנה העולם הדמוקרטי החדש . את ' תכנית בליטמור ' ראה וייצמן באור שונה לחלוטין מבן – גוריון . וייצמן לא ראה במלחמת העולם אירוע שיחולל שינוי מהותי במוקדי הכוח ויביא לעלייתן של מעצמות חדשות . לדעתו , בריטניה תמשיך לשמר את כוחה , וארצות הברית לא תהיה מוקד הכוח ה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב