פרק ז בדרך לבילטמור

בראשית חודש מארס 1942 חזר בן – גוריון להתגורר במלון וינתרופ בניו יורק . חזרתו הייתה הוכחה שנכשל במשימתו לגייס את ראשי השלטון האמריקנים בכלל ואת רוזוולט בפרט . אילו הצליח להגיע להישג זה , היה פותח לעצמו את הדרך להתגבר על צלו של חיים וייצמן , נשיא ההסתדרות הציונית , ועל התנגדותו לתכניתו המדינית . בינתיים החליטה הסתדרות ציוני אמריקה לערוך ועידה , שתדון במטרות התנועה הציונית וביעדיה . מועד כינוס הוועידה תוכנן לפי למועד הגעתו של וייצמן לארצות הברית . בעבור בן – גוריון הייתה ועידה זו הזדמנות הולמת לקבל תמיכה לתכניתו המדינית ולגייס לא רק את הארגונים הציוניים , אלא את כלל הארגונים היהודיים . בד בבד עם ההכנות לקראת הוועידה המשיך בן –גוריון בפעילותו המדינית . מלבד מאמציו לגייס את ארצות הברית לתמוך בתכנית הציונית , הוא חיפש נתיב לברית המועצות . על כן הוא נפגש עם מקסים ליטבינוב , שגריר ברית המועצות בארצות הברית . בפגישה הוא עמד על המטרות ועל ההישגים של המפעל הציוני בארץ ישראל ועל עמדתו בנוגע לקומוניזם ולרוסיה הסובייטית . כ " ד באדר , 13 במארס 1942 ישיבת הלשכה של ועד החירום ניו –יורק ( אנגלית ( ביש...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב