פרק ד מציאות חדשה

דוד בן – גוריון החל את מסעו בארצות הברית בניסיון לגייס את מנהיגות הציבור היהודי ואת הארגונים היהודיים לתמיכה בתכניתו בדבר פתרונה של הבעיה היהודית בארץ ישראל בתום המלחמה . בן – גוריון תכנן לכונן את ארץ ישראל כקהילייה ( קומונולת ( יהודית למען יישובם של כל היהודים מרחבי העולם שיזדקקו לעלות אליה לאחר המלחמה . כאשר שב בן – גוריון לארצות הברית , היא עוד הייתה מחוץ למעגל המלחמה . מציאות זו השתנתה במפתיע כאשר תקפה יפן את פרל הרבור ( נמל הפנינים ( ב – 7 בדצמבר . 1941 ארצות הברית הצטרפה למלחמה לצד בריטניה . בתחילה חשש בן – גוריון שמא תפגע כניסת ארצות הברית למלחמה במסעו לגיוס הן דעת הקהל היהודית הן דעת הקהל הכללית , מאחר שלא יהיה אפשר לרתום אותם לתמוך במהלכים מדיניים שיפגעו בבעלת הברית בריטניה . מלבד זה , אירועי המלחמה יעמדו בסדר היום הציבורי , ועל כן יקשה מאוד לעורר עניין ציבורי בעתיד שאלת ארץ ישראל ובשיבת העם היהודי לארצו . בשלב זה בחן בן – גוריון את המציאות החדשה וניסה למצוא מוצא להוצאה של תכניתו המדינית מן הכוח לפועל . י " ז בכסלו , 7 בדצמבר 1941 יומן וושינגטון סעדתי עם ב – ן [ ישעיהו ( אייזי...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב