פרק ג לכבוש אמריקה לציונות (בדרך לאמריקה, אמריקה)

י ' בכסלו , 30 בנובמבר יומן ניו –יורק [ מאיר ] וייסגל , ו [ נחום ] גולדמן באו אצלי בבוקר ובמשך שלוש שעות תיארו את המצב הפנימי בציונות [ האמריקנית ] . רוב הדברים היו ידועים לי מביקורי לפני שנה , אולם הקרעים כנראה לא נתאחו . [ לואי ] ליפסקי נעלב על ידי [ רוברט ] סולד ועזב את ועד החירום . סלומון גולדמן אינו משתתף בועד החירום . [ אבא הלל ] סילבר טרוד בועד המגבית . הנשיא החדש [ לואיס לוונטאל ] לדבריהם שבוי בידי קבוצת סולד . בלילה יצאתי לוושינגטון . הערות לתעודה מיום 30 בנובמבר 1 מאיר וולף וייסגל ( – ) 1977 - 1894 מזכיר האגף האמריקני של הנהלת הסוכנות ( . ) 1946 - 1943 לפני כן מזכיר כללי של הסתדרות ציוני אמריקה ( . ) 1930 - 1921 עלה ב – 1949 והיה יושב ראש הוועד הפועל של מכון וייצמן , נשיא המכון ( 1969 - 1966 ( ונגיד המכון ( . ) 1977 - 1970 2 על ' הקרעים ' בוועד החירום ראו דו " ח ועד החירום מיום 29 . 11 . 1941 ודו " ח בן –גוריון להנהלת הסוכנות עם שובו מנסיעתו הראשונה לארצות הברית בתוך : בן – גוריון , מטיף ציוני , פרק ה , . 16 . 2 . 1941 המחלוקת בוועד החירום הייתה בין ' קבוצת ברנדייס ' – סאלד ,...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב