תוכן העניינים

מבוא 1 פרק א : שלב חדש במלחמת העולם 13 פרק ב : שתי מטרות שהן אחת ( בדרך ללונדון , לונדון ( 38 פרק ג : לכבוש אמריקה לציונות ( בדרך לאמריקה , אמריקה ( 128 פרק ד : מציאות חדשה 180 פרק ה : בסיס בוושינגטון 255 פרק ו : הסכנה מאיימת 332 פרק ז : בדרך לבילטמור 392 פרק ח : בילטמור 434 פרק ט : חתירה לנוסחה מוסכמת 465 פרק י : נקודת תפנית 543 מפתח אישים 623 על דרך העריכה כרך זה – בילטמור בדרך לתכנית מדינית – הוא חלק מהסדרה זיכרונות מן העיזבון , שהחל בהוצאתה לאור פרופ ' מאיר אביזוהר . פרופ ' אביזוהר שקד שנים רבות על הוצאתם לאור של יומני בן – גוריון , ועד כה ראו אור ארבעה כרכים בסדרה זו . בעשור האחרון עמל להכין כרך זה לפרסום , אולם נבצר ממנו להשלים את עבודתו בשל מצב בריאותו . בתקופה זו סייעה בידיו הגברת שפרה קולת . בכרך כונס התיעוד של מהלכי בן – גוריון מאז פלישת הגרמנים לברית המועצות ב – 22 ביוני , 1941 עבור דרך נסיעתו לארצות הברית כדי לגייס למען מדיניותו הציונית רוב בקרב הציבור היהודי בארצות הברית . שיאו של מסע זה עמד בסימן כינוס ועידת בילטמור , והסתיים באמצע חודש ספטמבר , 1942 בעת שהחל את מסעו בחזר...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב