בילטמור תכנית מדינית

דוד בן –גוריון בילטמור – תכנית מדינית זיכרונות מן העיזבון דוד בן –גוריון בילטמור – תכנית מדינית זיכרונות מן העיזבון יוני - 1941 ספטמבר 1942 ערכו וליוו במבואות ובהערות אריאל פלדשטיין מאיר אביזוהר שפרה קולת מכון בן –גוריון לחקר ישראל והציונות קריית שדה –בוקר אוניברסיטת בן – גוריון בנגב עריכת לשון : רוית דלויה הגהות : הדר פרי עיצוב עטיפה : שי צאודרר סדר ועימוד ממוחשב : ספי עיצוב גרפי , באר שבע ריכוז עריכה והבאה לדפוס : סמדר רוטמן אין לשכפל , להעתיק , לצלם , להקליט או להחסין במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני , או אחר – כל חלק שהוא מהחומר שבספר זה . שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בספר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב מהמו " ל .  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב