שאלות סיכום

שאלה 4 . 1 מיישר תלת-מופעי חד-דרכי מוזן ממקור מתח תלת-מופעי שבו המתח היעיל המופעי הוא . 110 V למיישר מחובר נגד שהתנגדותו של . 25 חשב את : המתח המרבי המתפתח על העומס , המתח הממוצע המתפתח על העומס , הזרם הממוצע דרך העומס , הזרם המרבי הזורם דרך העומס , הזרם המרבי הזורם דרך כל דיודה , הזרם הממוצע הזורם דרך כל דיודה , PIV שכל דיודה צריכה לעמוד בו . שאלה 4 . 2 מיישר תלת-מופעי חד-דרכי מוזן ממקור תלת-מופעי שבו הערך היעיל של המתח המופעי הוא . 110 V התנגדותו של הנגד המחובר למיישר היא 25 והשראות של הסליל , המחובר בטור לנגד , גבוהה מאוד . חשב את : המתח המרבי המתפתח על העומס , הזרם הממוצע הזורם דרך העומס , הזרם המרבי הזורם דרך העומס , הזרם היעיל הזורם דרך העומס , הזרם המרבי הזורם דרך כל דיודה , הזרם הממוצע הזורם דרך כל דיודה , PIV שכל דיודה צריכה לעמוד בו . שאלה 4 . 3 מיישר תלת-מופעי חד-דרכי , בלתי מבוקר , מחובר למתח תלת-מופעי . 3 * 110 V ( rms /) 60 Hz התנגדותו של נגד העומס היא . 25 חשב את : המתח הממוצע על הדקי הנגד , המתח היעיל על הדקי הנגד , הזרם היעיל הזורם דרך העומס , הזרם היעיל הזורם דרך כל ד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה