איור ‭4.12‬ צורות גלים של המתח על ההתנגדות והסליל במיישר גשר תלת-מופעי