איור ‭4.12‬ צורות הגלים של זרם המוצא והזרמים דרך הדיודות במיישר גשר תלת-מופעי