איור ‭4.11‬ תרשימים המציגים את ששת מצבי הולכה של הדיודות במיישר גשר תלת-מופעי