טבלה ‭4.1‬ המתחים השלובים שמתחם גבוה, ביחס לשאר, בתלות בזוויות ההולכה