איור ‭4.10‬ צורות גלים של מתחים שלובים במיישר גשר תלת-מופעי