איור ‭4.9‬ מעגל של מיישר גשר תלת-מופעי עם עומס התנגדותי