4.3.1 מיישר תלת-מופעי עם מסוג גשר עם עומס התנגדותי

מיישר גשר תלת-מופעי הוא המיישר הנפוץ במערכות אלקטרוניקת ההספק . במיישר גשר ( דו-דרכי ) תלת-מופעי שנדון בו מחוברות שש דיודות . מעגל של מיישר כזה מוצג באיור . 4 . 9 את המיישר לשנאי מחברים תלת-מופעי שניתן לחבר את סליליו בשיטות חיבור שונות : Y- , -Y או - . כאשר מסמן חיבור משולש ו-Y מסמן חיבור כוכב . יתרונות של מיישר כזה , שמותקנות בו שש דיודות , על פני מיישר תלת-מופעי חד-דרכי המורכב משלוש דיודות הם : מתח המוצא שלו גבוה יותר . הגליות שלו נמוכה יותר . יתרונות אלה מצדיקים את השימוש במיישר גשר תלת-מופעי כמיישר הנפוץ ביותר בשימושים השונים של אלקטרוניקת הספק . כדי להבין את אופן הפעולה של מיישר גשר תלת-מופעי , התבונן באיור . 4 . 10 באיור מסורטטות צורות הגלים של המתחים השלובים : , V , V , TRV וגם אלה שנוצרות עם המתחים השלובים ההפוכים : . V , V , RTV ערכו של כל אחד מהמתחים השלובים גבוה , משאר המתחים , בפרק זמן של 1 / 6 מחזור . הערכים המרביים מוצגים בטבלה . 4 . 1 כאשר המתח TSV מרבי , דיודה D 5 תוליך , והזרם יזרום ממופע , T דיודה D 5 והעומס . הזרם ימשיך לזרום לכיוון הפוטנציאל הנמוך ביותר , מופע , S ו...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה