איור ‭4.7‬ צורות הגלים של המתחים על הנגד, הסליל והדיודות במעגל עם עומס שבו ‭L >> R‬