איור ‭4.6‬ צורות גלים של מתחי מוצא במיישר חד-דרכי עם עומס RL