2 איור ‭4.5‬ תרשים סכמתי של מיישר תלת-מופעי חד-דרכי עם עומס ‭R<sub>L‬</sub>