4.2.2 מיישר תלת-מופעי חד-דרכי עם עומס RL

העומס המחובר במעגלי הספק תעשייתיים הוא , לרוב , בעל מרכיב השראתי . באיור 4 . 5 מופיע מעגל של מיישר תלת-מופעי חד-דרכי עם עומס המורכב מנגד וסליל . הרכיב ההשראותי המחובר במעגל מונע שינויים מהירים בזרם , לכן הזרם במעגל הוא בעל גליות נמוכה יותר מאשר במעגל שמחובר בו עומס התנגדותי בלבד . במקרה קיצוני , שבו , L >> R מתקבל זרם קבוע בעומס . למרות זאת , במתח המוצא קיימת , עדיין , גליות מסוימת . אם מניחים שהזרם קבוע , הערך היעיל של הזרם והערך הממוצע שלו זהים : 1 רשות- הרחבה 2 במעגל מחוברת הדיודה LD שתפקידה למנוע הופעת מתחים גבוהים בהדקי הסליל בעת המיתוג בין הדיודות על-ידי יצירת רציפות זרם בסליל דוגמה 4 . 2 פתרון למיישר שבדוגמה 4 . 1 חיברו לעומס סליל בעל השראות גדולה מאוד . חשב את : המתח המרבי המתפתח בעומס , הזרם הממוצע הזורם בעומס , הזרם המרבי הזורם בעומס , הזרם היעיל הזורם בעומס , הזרם המרבי הזורם דרך כל דיודה , PIV של כל דיודה , הזרם הממוצע הזורם דרך כל דיודה . סרטט את צורות הגלים במעגל . פתרון המתח השלוב המרבי הוא : המתח המופעי המרבי נתון על-ידי :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה