איור ‭4.4‬ צורות הגלים של הזרםהזורם דרך הדיודות במיישר חד-דרכי תלת-מופעי