איור ‭4.3‬ צורת המתח על העומס במיישר תלת-מופעי חד-דרכי