איור ‭4.1‬ תרשים סכמתי של מיישר תלת-מופעי חצי גל עם עומס התנגדותי