4.2.1 מיישר תלת-מופעי חד-דרכי עם עומס התנגדותי

באיור 4 . 1 מוצג המעגל החשמלי של מיישר תלת-מופעי חד-דרכי עם עומס התנגדותי . באיור 4 . 2 מוצגים מתחי ההזנה , כתלות בזמן , של מיישר תלת-מופעי חד-דרכי . אפשר לראות שמתחי המופעים מוסטים ב- 120 ° האחד מהשני . החל מזווית 30 ! עד זווית 150 ! המתח במופע R הוא הגבוה ביותר , לכן בפרק זמן זה תוליך הדיודה . RD בין הזוויות 270 ! ו- 150 ! המתח במופע S הוא הגבוה ביותר , לכן בפרק זמן זה תוליך הדיודה . SD לבסוף , בין הזוויות 390 ! ו- 270 ! המתח במופע T הוא הגבוה ביותר , ובפרק הזמן הזה תוליך הדיודה . TD כל דיודה מוליכה 120 ! ( שליש מחזור . ( כאשר דיודה מסוימת מוליכה , שתי הדיודות האחרות במעגל מחוברות בממתח אחורי ואינן מוליכות . מתח המוצא הוא סכום של שלושת מתחי המופעים , שהוא גל פועם בתדירות 3 f ( ההרמוניה הראשונה . ( צורת הגל מוצגת באיור . 4 . 3  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה