4.1 מבוא

למיישרים החד-מופעיים שה ִ כרנו בפרק הקודם יש כמה חסרונות ומגבלות : . 1 ההספקים שמיישרים חד-מופעיים מעשיים עשויים לספק אינם עולים על כמה עשרות . kW . 2 מתח תהגליו , או האדווה , ( Ripple ) מתח החילופין הנותר במוצא לאחר היישור , גבוה יחסית . . 3 יחס ההעברה של מיישר חד-מופעי , , TUF נמוכה , יחסית . הדרך להתגבר על החסרונות אלה היא שימוש במיישרים תלת-מופעיים . חברות החשמל בעולם מספקות מתח תלת-מופעי ( פאזות , ( RST כך ששימוש ביישור תלת- מופעי מקובל בכל העולם . כאמור , האדווה הנותרת במוצא של מיישרים תלת-מופעיים נמוכה יותר יחסית לזו הנותרת במיישרים חד-מופעיים , עובדה המאפשרת , במקרים מסוימים , לוותר על חיבור של מעגלי סינון במוצא המישר . היתרונות הנוספים של מיישרים תלת-מופעיים הם : . 1 עבור אותו מתח מבוא , מיישר תלת-מופעי מפיק במוצאו מתח גבוה יותר מזה שמפיק מיישר חד-מופעי . . 2 מתח החילופין הנותר במוצא של מיישר תלת-מופעי מופיע בתדרים גבוהים יותר מהתדרים של מתח החילופין במוצא של מיישר חד-מופעי . תכונה המאפשרת סינון טוב יותר של מתח החילופין הנותר . . 3 היעילות האנרגטית , TUF ) ) של מיישרים תלת-מופ...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה