פרק 4 מיישרים תלת-מופעיים לא מבוקרים

מטרות לימודיות בתום לימוד הפרק הזה הלומד : ידע להצביע על יתרונות השימוש במיישרים תלת-מופעיים ( תלת-פאזיים ) על פני מיישרים חד-מופעיים ( חד-פאזיים . ( ידע לסרטט את המבנה ולהסביר את אופן הפעולה של מיישר תלת-מופעי חד-דרכי , לא מבוקר , עם עומס R ועומס , RL לבצע חישובים , ולסרטט את צורות הגלים במעגל . ידע לסרטט את המבנה ולהסביר את אופן הפעולה של מיישר תלת-מופעי מסוג גשר , לא מבוקר , עם שש דיודות ועם עומס R ועומס , RL לבצע חישובים ולסרטט את צורות הגלים במעגל .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה