תשובות לשאלות סכום

ד . המתח ההפוך שנדרש מהדיודה לעמוד בו הוא : PIV = | -V m - E | = | -21 . 684 - 20 | = 41 . 68 V . ה יחס ההעברה הוא : תשובה 3 . 5 תשובה 3 . 6 תשובה 3 . 7 תשובה 3 . 8  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה