שאלות סיכום

שאלה 3 . 1 סרטט תרשים מלבנים של ספק כוח , הסבר את תפקידו של כל רכיב בסרטוט . סרטט את צורות הגלים בנקודות שונות במעגל ( הנח מיישר דו- דרכי . ( שאלה 3 . 2 נתון מיישר חד-דרכי המסורטט באיור לשאלה . 3 . 2 חשב את : V 0 ( max ) , V 0 ( avg ) , I 0 ( max ) , I 0 ( avg ) , I 0 ( rms ) , PIV , P , P , TUF , FF , RF הנח דיודה אידיאלית שאלה 3 . 3 ( רשות ) נתון מיישר חד-דרכי המסורטט באיור לשאלה . 3 . 3 חשב את : V 0 ( max ) , V 0 ( avg ) , I 0 ( max ) , I 0 ( avg ) , I 0 ( rms ) , PIV , P , P , TUF , FF , RF הנח דיודות אידיאליות . שאלה 3 . 4 נתון מיישר חד-דרכי המסורטט באיור לשאלה . 3 . 4 חשב את : זווית ההולכה של הדיודה , הערך הממוצע של הזרם הזורם במעגל , הערך היעיל של הזרם הזורם במעגל , המתח ההפוך המזערי שנדרש מן הדיודות לעמוד בו ונצילות המעגל , . TUF הנח דיודה אידיאלית .  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה