איור ‭3.42‬ צורות הגל שמתקבלות בהדמיה של המיישר החד-דרכי עם עומס RC הנתון בתרגיל