איור ‭3.40‬ צורות הגל שמתקבלות בהדמיה של המיישר החד-דרכי הנתון בדוגמה