3.4.3 חישוב מקורב של מתח המוצא והאדווה הנוצרים במישרים חד-דרכיים ודו-דרכיים עם קבל

באיור 3 . 38 מסורטטים המתח במבוא ובמוצא כתלות בזמן במיישר חד-דרכי עם קבל : ירידת המתח על פני הקבל היא , בקרוב טוב , ליניארית . משך הזמן שבו הקבל מתפרק הוא dt הזהה , בקרוב , לזמן המחזור , : T מתקיים הקשר הבא : dt >> ct לכן : dt = T - ct T בהנחה שפריקת הקבל ליניארית , כלומר , מתבצעת בזרם קבוע , נוכל לרשום : מכאן שהמתח הממוצע על העומס נתון על-ידי : והאדווה היא :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה