איור ‭3.37‬ צורות הגלים שמתקבלות במיישר דו-דרכי, עם קבל וללא קבל