3.4.2 מיישר דו-דרכי עם מסנן קבל

במיישר חד-דרכי פריקת הקבל נמשכת מחזור שלם כמעט . במיישר דו- דרכי , גל שלם , התדירות של אות המוצא כפולה מהתדירות של אות המבוא , לכן משך הפריקה של הקבל הוא מחצית מן הזמן שנמשכת הפריקה במיישר חד-דרכי . כתוצאה מכך ירידת המתח על פני העומס היא מחצית מירידת המתח במיישר חד-דרכי . מכאן שגליות מתח המוצא נמוכה יותר במעגל דו-דרכי ( עבור מעגל שמחוברים בו רכיבים זהים והמחובר למתח מקור זהה כמו זה המחובר למעגל יישור חד-דרכי עם קבל . ( באיור 3 . 36 מסורטט מעגל של מיישר דו-דרכי שמחובר בו גשר דיודות . צורות גלים , במבוא ובמוצא מעגל יישור דו-דרכי , עם קבל ובלעדיו , מוצגות באיור . 3 . 37 המתח המרבי של הקבל הוא V m והמתח השלילי המרבי במבוא הוא V-. m מתח זה נופל על שתי דיודות הנמצאות בממתח אחורי , לכן המתח האחורי המרבי על כל דיודה הוא . V m  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה