איור ‭3.35‬ צורות גלים של מתח המבוא והמוצא במעגל של מיישר חד-דרכי עם קבל וללא קבל