איור ‭3.34‬ מעגל של מיישר חצי גל חד-מופעי עם מסנן קבל