3.4.1 מיישר חד-דרכי חד-מופעי עם מסנן קבל

מיישר חד-דרכי ( חצי-גל ) עם עומס התנגדותי טהור קוטע את המתחים השליליים של מתח . במוצא המעגל מתקבל מתח פועם . כדי לקבל מתח ישר , יש לסנן את מתח החילופין ממתח המוצא ( הנקרא אדווה , או גליות . ( ניתן לבצע זאת על-ידי חיבור של קבל במקביל לעומס , כפי שמוצג במעגל באיור . 3 . 34 עבור מתח מבוא , , V s חיובי , הדיודה מוליכה והקבל נטען . ההתנגדות שהקבל " רואה " היא DR || R ( התנגדות DR היא התנגדות הדיודה בהולכה ) , לכן קבוע הזמן , , = ( DR || R ) C קטן מאוד , ומתח הקבל עוקב אחר מתח המבוא . כאשר מתח המבוא מגיע לשיאו , ומתחיל לקטון , נוצר מתח הפוך על הדיודה , והיא מפסיקה להוליך . בהמשך , הקבל C מתחיל להתפרק דרך הנגד . R היות שקיבול הקבל גדול ( בסדר גודל של , ( mF תהליך הפריקה איטי , וירידת מתח העומס קטנה ובקירוב ליניארית . במחזור הבא , כאשר מתח המבוא גדול ממתח המוצא , הדיודה מוליכה והקבל נטען שוב . מתח המבוא והמוצא , עם ובלי קבל כתלות בזמן , מוצג באיור . 3 . 35 מציאת המתח האחורי המרבי הנופל על הדיודה במיישר חצי גל עם קבל סינון מתח אחורי מרבי מתפתח על דיודה , כאשר : - מתח המבוא הוא בערכו המזערי -V –...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה