איור ‭3.33‬ צורות הגלים שמתקבלות במיישר גל שלם עם עומס ‭,RLE‬ כאשר ‭E = 10 V‬