איור ‭3.32‬ מעגל מיישר גל שלם עם גשר דיודות המחובר לעומס RLE