איור ‭3.31‬ תרשים סכמתי של מעגל של מיישר גל שלם עם עומס RL