איור ‭3.29‬ מיישר גל שלם עם גשר דיודות, עם עומס RL