3.3.4 יישור דו-דרכי באמצעות גשר דיודות עם עומס RL

כאשר עומס מורכב מהשראות והתנגדות צורות הגלים של המתחים והזרמים שונות מאלו שתיארנו קודם . באיור 3 . 29 מוצג מעגל חשמלי של מעגל מיישר גשר עם עומס . RL בסרטוט מוצג גשר דיודות בדרך שונה מזו שהופיע באיורים קודמים . הוספת סליל , , L למעגל גורמת להקטנת הגליות של הזרם במוצא . עם זאת , כאשר ההשראות , , L גדולה , אפשר להניח שהזרם דרך העומס RL הוא זרם קבוע . שיים לב לעובדה שמתח המוצא , , V 0 ( t ) אינו משתנה עקב הוספת הסליל למעגל . זאת מכיוון שהשראות הסליל אינה משפיעה על המתח ולכן . V 0 ( t ) = V p ( t ) - 2 DV מכיוון שהעומס במעגל מורכב מהתנגדות והשראות המחוברים בטור , הזרם בעומס מפגר אחרי המתח . באיור 3 . 30 מוצגות צורות הגלים הנוצרות במיישר כאשר . L >> R 4 הרחבה- רשות ככל שהשראות הסליל גדולה יותר , כך הגליות של הזרם בעומס תקטן והזרם בעומס יהיה כמעט קבוע . הגרף התחתון , באיור , 3 . 30 מתאר את תלות מתח הנגד בזמן , הזהה בצורתו לגרף תלות הזרם בזמן בעומס . צורת הגל של הזרם דרך המשני של השנאי והדיודות היא , בקרוב טוב מאד , גל ריבועי . במקרה זה מתקיים הקשר המופיע במשוואה . ( 29-3 ) הזרם הממוצע הזורם ד...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה