איור ‭3.28‬ מעגל של מיישר גל שלם בשיטת גשר דיודות, המוזן במתח הרשת