איור ‭3.27‬ צורות גלים של הזרמים הזורמים במעגל של מיישר דו-דרכי (גל שלם) עם גשר דיודות