איור ‭3.26‬ צורות גלים של המתחים במעגל מיישר דו-דרכי (גל שלם) עם גשר דיודות