איור ‭3.24‬ מצב המעגל החשמלי במחצית הראשונה של המחזור במיישר גל מלא עם גשר דיודות