איור ‭3.23‬ סוגים שונים של גשרי דיודות מוכללים להספקים שונים