איור ‭3.22‬ תרשים סכמתי של מעגל של מיישר דו-דרכי (גל מלא) בעזרת גשר דיודות