3.3.3 יישור דו-דרכי באמצעות גשר דיודות עם עומס התנגדותי

ניתן לבצע יישור דו-דרכי ( יישור גל שלם ) באמצעות גשר דיודות , המורכב מארבע דיודות . מעגל חשמלי שמחובר בו גשר דיודות מוצג באיור . 3 . 22 מיישר כזה נפוץ יותר ממיישר המורכב משתי דיודות ושנאי בעל סנף מרכזי . אפשר לרכוש גשרי דיודות מוכללים המתאימים להספקים שונים . דוגמאות לגשרים כאלה מוצגות באיור . 3 . 23 הדקי המבוא של הגשר מסומנים ב- ~ ~ ( מבוא מתח חילופין , קוטביות החיבור אינה משנה ) וב- + ו- - ( הדקי מתח המוצא המיושר . ( אופן הפעולה של מיישר עם גשר דיודות בעת שמתח המבוא , , V חיובי , המתח בנקודה a גבוה מן המתח בנקודה , b וזורם זרם דרך הדיודה , D 1 נגד העומס , , R והדיודה , D 2 כפי שמופיע באיור . 3 . 24 הדיודות D ו-4 D 3 אינן מוליכות מכיוון שהן נמצאות בממתח אחורי : המתח בקטודה של דיודה D 3 הוא , V a ואילו המתח באנודה של דיודה D 3 הוא V a - I R ולכן האנודה נמצאת במתח נמוך יותר והדיודה לא מוליכה . באופן דומה , המתח בקטודה של דיודה D 4 הוא , V a והמתח באנודה הוא . V a - I R במחצית השנייה של המחזור , המתח V i הוא שלילי , לכן הפוטנציאל בנקודה b גבוה יותר מן הפוטנציאל בנקודה , a וכתוצאה מכך זור...  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה