3.3.2 מיישר דו-דרכי עם שנאי בעל סנף מרכזי המחובר לעומס RL

ננתח עתה , באופן איכותי , את הפעולה של מיישר דו-דרכי עם עומס מעשי . RL המעגל מופיע באיור . 3 . 19 p כאשר מתח המקור , , V מתחיל לעלות בתחום , 0 < tw < הסליל מתנגד לזרם וכתוצאה מכך בשדה 2 p המגנטי נאגרת אנרגיה . ברגע שמתח המקור , , V מגיע לערכו המרבי , tw = }{ הזרם הזורם דרך 2 p העומס מגיע לערכו מזעריה . כאשר מתח המבוא מתחיל לרדת ( בתחום , ( tw << p הקוטביות של 2 המתח על הסליל מתהפכת , והזרם עולה . זאת הסיבה לכך שהזרם דרך העומס מגיע לערכו המרבי כאשר מתח המקור מגיע לאפס . תהליך זה חוזר על עצמו בכל מחצית מחזור , פעם בחלק העליון של המעגל , הכולל את הדיודה , D ופעם בחלק התחתון של המעגל , הכולל את הדיודה . D צורות הגלים של המתחים במעגל מוצגות באיור . 3 . 20 3 רשות- הרחבה באיור 3 . 21 מוצגות צורות הגלים של הזרם במעגל . במשך מחזור שלם המתח הממוצע על הסליל הוא אפס , זאת מכיוון שהוא לא צורך הספק ממשי וכל האנרגיה הנאגרת בו במחצית מחזור אחת מושבת למעגל במחצית המחזור השנייה . מכאן מתח המוצא הממוצע הוא :  אל הספר
האוניברסיטה הפתוחה