איור ‭3.18‬ תרשים סכמתי של מיישר דו-דרכי עם שנאי בעל סנף אמצעי